Service Team

Serviceteamets formål er at levere arbejdslignende og kreative tilbud.

I Serviceteamet tilstræber vi et recoveryorienteret fællesskab, hvor den enkelte har indflydelse, får udfordringer og ansvar, og hvor man accepterer hinandens forskelligheder og forudsætninger.

Vi tilbyder et arbejdsfællesskab, hvor der er mulighed for faglig og personlig udvikling, samt at skabe sig en identitet og et netværk.

Serviceteamet har til opgave at varetage pedel- og serviceopgaver.

Opgaverne er bl.a.: