Velkommen til Impuls

Kære alle.

Danmark åbner stille op efter nedlukning, det gør IMPULS også.
Vi genåbner IMPULS, men i en reduceret udgave.
Vi starter op med at tilbyde alle visiterede borgere fremmøde i deres team.
Visiterede borgere kontaktes af personalet først i uge 22.

IMPULS åbner også mødestedet efter Pinse:

Mødestedet vil være åbent for fremmøde kl.15-19.30 onsdag og torsdag d.3. og 4. juni
Søndage fremover åbent 10-15.30 (1. gang d. 7.juni)


(Mødestedet og Kursusafdelingen er omfattet af forsamlingsforbuddet indtil d. 8. juni, så derfor kan du risikere at blive afvist, hvis der i forvejen opholder sig 10 personer.)

Bemærk: Intet salg i Cafeen og vær opmærksom på, at alle skal indrette sig efter, at de gængse regler omkring afstand og hygiejne nøje overholdes.

Vi glæder os til at se jer igen! Husk vi vil fortsat være at træffe på telefon.

Vh Tine Lund

Kursuscenteret henvender sig til dig der har psykiske og sociale vanskelligheder. Her kan du møde andre gennem kursusaktiviteter i hverdagen og træne de sociale kompetencer dette kræver.

Deltagelse i et af de tre driftteams kræver visitation via Myndighed i Socialafdelingen, Svendborg Kommune.
Du kan benytte Kursuscenter og mødested uden visitation.

Kurserne udbydes i et inspirerende og lærende miljø. Du kan vælge i mellem dem beskrevet på siden Kurser.

Du er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger om kursuscenteret og om de andre tilbud på Impuls.